Berita

Sebanyak 126 Dirham Perak Zakat Mal Kembali Dibagikan

Zakat mal hanya sah bila dibayarkan dengan harta riil ('ayn) yang ditetapkan. Zakat binatang dibayarkan dengan binatang, zakat tanaman dibayar dengan hasil tanaman bersangkutan,...

1 Rupiah Janjinya adalah Setara 0.5 gr Emas

Oleh Rengky Yasepta Dulu, tahun 1946, mata uang kita namanya ORI (Oeang Repoeblik Indonesia, kini: rupiah). Setiap dicetak 10 ORI nilainya setara 5 gram emas,...

Tafsir Penguasa

Oleh Irawan Santoso Siddiq Penguasa berarti pihak yang berkuasa. Yang berkuasa, tentu bisa melakukan segalanya. Tak ada halangan bagi penguasa untuk melakukan apa saja. Begitulah...

Amr Islam

Definisi

DAYA BELI

1 DINAR – Rp 2.450.000,-
2 DINAR – Rp 4.900.000,-

1 DIRHAM – Rp   70.000,-
2 DIRHAM – Rp 140.000,-

Video

Alamat dan Kontak