Telah terbit Ummah, Model Tatanan Politik Islam

1406

Ummah, Model Tatanan Politik Islam yang Asli

Ini buku penting abad ini yang hadir tepat saat , dikarang oleh Muslim Inggris  Abdalhaq Bewley, Aisha Bewley dan Abdussamad Clark yang sangat memahami karekteristik sistem Demokrasi Dajjal Modern perbankan ribawi yang sedang menuju runtuhnya.

Negara Bangsa dengan produk utamanya ekonomi (bahkan dilabeli dengan Islam sekali pun) didasarkan kepada penindasan warga dan penerapan riba. Keduanya dibenarkan oleh nalar manusia. Ummah dan muamalah didasarkan kepada perlindungan terhadap rakyat dan pengharaman riba. Keduanya dipandu dan dibenarkan oleh Wahyu dan Sunnah Rasul Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Ini yang dikenal sebagai nomokrasi, obat dan penawar bagi demokrasi kufur, yang menjadi instrumen sistem musyrik bernama kapitalisme.
Pencerahan yang diberikan oleh buku ini seyogyanya membawa umat Islam untuk kembali kepada jalan yang lurus, kepada Islam historis. Dalam buku “Ummah” dibahas tentang bagaimana seharusya tatanan politik Islam yang asli, yang tidak tercemar oleh pemikiran dan teori politik modern hingga melahirkan aspirasi tentang negara Islam (Islamic state) melalui demokrasi Islam dan partai Islam. Juga terbebas dari pemikiran dan teori ekonomi modern yang melahirkan aspirasi islamisasinya yang menghasilkan ekonomi Islam, bank Islam (bank syariah), pasar saham Islam, sampai kartu kredit Islam. Ummah hanya mengenal muamalah. Ekonomi syariah adalah kuda Troya yang disusupkan ke dalam Ummah.
Buku ini mengantarkan kita kepada upaya melepaskan diri dari sistem merusak dan zalim yang telah berlangsung sekitar 300 tahun ini, yang sedang menuju runtuhnya dan kembali kepada restorasi Ummah. Jalannya adalah dengan kembali menegakkan ‘Amr Islam melalui amirat dan Sultaniyya, menjalankan muamalah, pendirian baitul maal, pencetakan Dinar emas dan Dirham perak, penarikan dan pembagian zakat dalam kedua koin syar’i ini, penggalakan kembali aset-aset wakaf, pengelolaan pasar tanpa sewa, tanpa pajak, dan tanpa riba, serta pemberlakuan kembali qirad dan syirkat, menuju kembalinya Ummah ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah.

Anda Berminat? Stok telah tersedia. Harga Rp 65.000. Pembelian bisa via www.pustakaadina.com